Bureaukrati

Bureaukrati

Bureaukrati opfattes mestendels negativt som noget ineffektivt, mens man modsat peger på, at det er nødvendigt at rulle staten tilbage med henblik på at liberalisere og privatisere. Men bureaukrati er ikke alene en organisationsform i den offentlige sektor, hvad man ofte glemmer midt i tilbedelsen af markedet. Bureaukrati eksisterer i både private og offentlige virksomheder og organisationer. Hvorfor er det blevet sådan at det er bureaukratiet, der dominere vort hverdags billede og ikke de mange små entreprenante individer, der konkurrerer med hinanden på livet løs på det frie marked.

Det ideelle marked?

Bureaukratier eller hierarkisk organisation eksisterer fordi markedsmekanismer fejler. Den amerikanske økonom Oliver Williamson baserer sin transaktionsomkostningsmodel på den mikroøkonomiske teori. Iden teoretiske verden med perfekte markeder (Fuldkommen konkurrence) sker der en omgående tilpasning til de signaler, der kommer fra markedet i form af priser. Nogle har forsøgt at beskrive dette som en gigantisk auktion hvor de, der efterspørger, byder indtil den pris er fundet, hvor ingen vil give et yderligere bud. Den pris betyder så, at efterspørger har opnået det maksimale ud fra sin betalingsvilje, ligesom udbyder har opnået det maksimale. Andre ser på Pareto optimalitet – under alle omstændighed etableres ligevægte på alle markeder ved en ligevægtspris, hvor ingen hverken forbrugere eller producenter kan realisere nogle marginale omfordelingsgevinster. Tilpasningerne på markedet foregår helt gnidningsfrit.

Hvorfor bureaukrati?

Markeder kan imidlertid blive både omkostningstunge og inefficiente, hvis transaktioner mellem de, der opererer på markedet, bliver for komplekse og for dårligt definerede m.h.t. informationer. Hvis udbyder hver gang skulle forhandle og ’prutte’ om priser med en hær af leverandører, kan det hurtigt blive en bekostelig affære i tabt arbejdstid og forkerte beslutninger. For at mindske de usikkerheder, som mikroteorien ikke ser, vil man i stedet søge assistance hos revisorer, konsulenter, planlæggere og alle slags specialister, der har udviklet systemer for informationsbearbejdning. At man i stedet for at satse på smådrift og fuldkommen konkurrence vil søge at skabe sine egne afdelinger med ekspertise, der kan nedbringe transaktionsomkostningerne ved at tilvejebringe bureaukratiske rutiner er i denne sammenhæng forståeligt.

Hierarkiets sejr

Hierarkiske og bureaukratiske organisationer kan under en høj grad af usikkerhed være mere effektivt end det frie marked, fordi man arbejder efter faste regler, og fordi kommunikation og ’kommandoveje’ er vel definerede. Reglerne skaber jobklassificeringer, kompensationsregler, bestemmer hvem der leder og hvem der skal kommunikere med hvem. Transaktionsomkostningsmodellen opstår, fordi omkostningerne ved transaktioner på et frit marked er for høje. Ved at etablere regler og koordination kan Williamsons model hjælpe til med at forklare, hvorfor store bureaukratiske virksomheder, divisionering og ledelsens ønske om at kontrollere usikre informationer har gået sin sejrsgang overalt. Læs meget mere om penge og økonomi på TRYGT.DK.

Disclaimer

Related Posts

Speak Out

Prøv Speak Out spillet – det er vanvittig morsomt

Hvis man skal have en hyggelig aften i selskab med sine gode venner, eller måske

Blespand

Stort set alle synes at babyerne er nuttede. Og selvfølgeligt er de det. De små

Det er rart med hjælp til havearbejdet

Der er mange, der har valgt at få hjælp til haven. Det er der flere

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *